Første Sommercamp i Brunstad Ungdomsklubbs historie!

Årets Sommercamp med fokus på uteaktiviteter ble velsignet med ekte sydenvarme, som skapte en magisk ramme rundt opplevelsen for de nærmest 4000 deltakere som var på Brunstad den 25.-29. juli.

Et bredt spekter av aktivitetstilbud sørget for å treffe alle interessegruppene. Det var 13 ulike aktivitetspakker og 3 turneringer som deltakerne kunne velge mellom.

Deltagerne bodde i hotellbygg omgitt av koselige ute-sittegrupper, sommerdekorasjon og ulike lekmuligheter, der det var tilrettelagt for sosialt samvær mellom programelementene.

Mentorenes fokus var å sørge for at de yngre ungdommene skulle føle seg inkludert. Slik ble det også tilrettelagt for at alle kunne oppleve mestring i et trygt og rusfritt miljø, med fokus på spennende aktiviteter som stimulerte til ungdoms personlige fysiske og sosiale utvikling. I lek, sport og samarbeid lærte deltakerne, som var kommet fra 35 ulike land, mer respekt og forståelse for hverandre, og det ble knyttet flere vennskapsbånd på tvers av landegrenser.

De fire kveldene bød på hver sine høydepunkter med nøye planlagte og gjennomførte arrangementer som bygget opp om den kristne troen og det å leve som en Jesu Kristi disippel i 2019.

Alt fra et internasjonalt åpningsshow, Podcast-kveld, olabil-løp, talentshow, ungdomsmøte og til historiefortelling med bålstemning i storsalen var det deltakerne fikk oppleve disse dager.

Det var høy trivselsfaktor og hele stedet boblet av positiv energi og lykkelige ungdommer.

Se et tilbakeblikk på Sommercampen her:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=u_tNTVrNXoE

Aktivitetstilbud

3 turneringer

Fotball, golf og sandvolley

13 aktivitetspakker

Adventure
Fotografi
Kreativ
Lifestyle
Media
Musikk
Aktiviteter tilrettelagt for nedsatt funksjonsevne
Opplevelse
Roller Games
Sport
Tur
Vannsport
Volleyskole