Frifond

Hva er Frifond?

Frifond er en ordning som fordeler støtte (penger) til frivillige foreninger i Norge. Det finnes flere forskjellige støtteordninger innenfor Frifond. Brunstad Ungdomsklubb (BUK) søker til den som kalles Frifond Organisasjon. Under ser du hvordan det fungerer:

I praksis fungerer det slik:
1. BUK (sentralleddet) søker om Frifond-tilskudd på vegne av alle lokallag
2. Lokallagene søker til BUK om Frifond-tilskudd på vegne av sine medlemmer
3. Før neste søknadsrunde (året etter), må lokallagene dokumentere hva er tilskuddet er brukt til


Når man får Frifond-tilskudd, må man huske å bruke pengene i tråd med BUKs retningslinjer for Frifond. Retningslinjene kan du finne nederst på siden, og vi sender de også ut når det nærmer seg tid for å søke. 

 

Hvordan søker man om Frifond Organisasjon?

For å kunne få Frifond-tilskudd må ditt lokallag vise at dere faktisk driver aktivitet. På foreningspårket kaller vi det "tellende lokallag". Det vil blant annet si at dere har levert årsrapport for det forrige året. Les mer om tellende lokallag og medlemmer nederst på siden.

Visste du at årsrapport ikke er så komplisert som det høres ut som? Det er faktisk bare noen felter som må fylles ut, om hva dere har drevet med det siste året - verre er det ikke!

Ok, så hva må mitt lokallag gjøre?

Dere vil selvfølgelig alltid få instrukser i god tid, som forteller akkurat hva dere skal gjøre og hvordan dere skal gjøre det. Som et lokallag må dere egentlig bare sørge for at dere kan dokumentere at dere er aktive. Det som må til er å: 

  • ​Fylle inn årsrapporten
  • Registrere deres medlemmene 
  • Sjekke at styret deres er oppdatert 

Når dette er på plass kan dere søke om Frifond!

Hva med årsregnskap?

Årsregnskap leveres fordi vi søker om momskompensasjon samlet for alle lokallagene.  Momskompensasjonsordningen skal kompensere for mva-kostnader som frivillige organisasjoner har ved kjøp av varer og tjenester etter enkelte fradrag. Foreninger får altså tilbake en sum på grunnlag av årsregnskapet. Det kreves ikke rapportering om bruken av midlene.


Definisjoner

Grunnlagsår
Det året som er grunnlag for søknaden. BUKs lokallag får Frifond-støtte på grunnlag av det forrige året. I 2017 vil lokallagene får tilksudd basert på medlemstall for 2016.

Tellende lokallag har
•Gyldige vedtekter
•Gyldig styre
•Selvstendig økonomi
•Minst fem tellende medlemmer i grunnlagsåret
•Minst en medlemsrettet aktivitet i grunnlagsåret
•Levert årsrapport for grunnlagsåret

Det er bare tellende lokallag som kan få Frifond tilskudd.

Tellende medlem
Medlemmer som i grunnlagsåret er under fylte 26 år og har betalt sentral medlemskontingent.